Odszkodowania


Oferta

Za przyjęte sprawy o odszkodowanie nie pobieramy zaliczek, ani opłat wstępnych. Dokonujemy bezpłatnej analizy przypadku. Pomagamy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Do każdej sprawy mamy indywidualny stosunek. Dla nas liczy się jakość wykonywanych usług i zadowolenie Klienta.

Reprezentujemy osoby które:
- zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta,
- zostały poszkodowane w wyniku błędu lekarskiego,
- zostały poszkodowane w wypadku przy pracy z winy pracodawcy,
- utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winny spowodowania wypadku i brał w nim udział jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta,
- zostały poszkodowane w wypadku, który miał miejsce w rolnictwie,
- w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie (pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC).


W ramach naszej pomocy możesz liczyć na:
- bezpłatną weryfikację, czy przysługuje Państwu odszkodowanie
- ocenę faktycznego rozmiaru szkody i możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania
- zgłoszenie szkodę do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń
- skompletowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy
- reprezentowanie Państwa na każdym etapie sprawy
- monitorowanie prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela
- reprezentowanie Państwa w razie konieczności przed Sądem
- monitorowanie prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela
- reprezentowanie Państwa w razie konieczności przed Sądem
- uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania
- systematyczne uzyskiwanie informacji o postępach w sprawie


Pomożemy uzyskać m.in.:
- środki na prywatne leczenie i rehabilitację
- zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
- odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej
- odszkodowanie za utracone dochody
- rentę dla niezdolnych do pracy
- renty alimentacyjne dla osób, które w wypadku utraciły najbliższą osobę
- zadośćuczynienie za straty moralne
- odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd
- refundację kosztów pochówku


ZAUFAŁO NAM JUŻ KILKANAŚCIE TYSIĘCY OSÓB