Odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r... Więcej

Odszkodowania w rolnictwie

Ubezpieczenie OC rolnika i jego gospodarstwa jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Celem takiego ubezpieczenia..Więcej

Odszkodowania za błędy lekarskie

Sprawy o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego należą do jednych z najbardziej skomplikowanych spraw. Błąd lekarski w prawie... Więcej

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 3 ustawy o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa... Więcej

Odszkodowania za wypadek śmiertelny

Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie drogowe, które może spowodować wystąpienie u osób w nim uczestniczących obrażenia ciała lub... Więcej

Inne nietypowe sprawy

Inne, nietypowe sprawy związane z wypadkami i odszkodowaniami Więcej